Kogo dotyczy współuzależnienie?

Kogo dotyczy współuzależnienie?

  Współuzależnienie odnosi się zazwyczaj do sytuacji, w której jedna osoba jest uzależniona od substancji psychoaktywnych (takich jak alkohol, narkotyki) lub zachowań kompulsywnych (na przykład hazard, jedzenie, praca) drugiej osoby. Współuzależnienie dotyczy często rodzin, przyjaciół i bliskich, którzy starają się pomóc uzależnionemu, ale sami stają się zaangażowani w destrukcyjne wzorce zachowań. Osoba współuzależniona często wykazuje…