Showing the single result

  • grupa wsparcia

    1 spotkanie w grupie wsparcia

    £10.00

    Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) to inicjatywa mająca na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i terapeutycznego dla osób, które dorastały w rodzinach, gdzie jeden z rodziców był alkoholikiem.