Terapia grupowa (stacjonarnie)

£120.00

Spotkania Stacjonarne (Bristol)
Możliwość płatności w ratach – 12 spotkań

Terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików jest programem terapeutycznym, który oferuje uczestnikom możliwość leczenia i wsparcia emocjonalnego w grupie osób, które również dorastały w rodzinach z alkoholizmem.

Description

Spotkania terapii grupowej odbywają się osobiście, tworząc bezpieczne i wspierające środowisko dla uczestników. Podczas spotkań stacjonarnych terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików zapewnia miejsce, w którym uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, odczuciami i wyzwaniami wynikającymi z dorastania w rodzinie alkoholika.

W terapii grupowej uczestnicy mają możliwość słuchania innych osób, wymiany perspektyw, współdzielenia historii życia i zdobywania wsparcia od osób, które mają podobne doświadczenia. To spotkania stacjonarne umożliwiają nawiązanie silnych więzi emocjonalnych, budowanie wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Terapia grupowa dla DDA skupia się na różnych aspektach zdrowienia, takich jak radzenie sobie ze skutkami traumy, rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie, budowanie zdrowych relacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości i rozwój osobisty. Spotkania stacjonarne mają swoje unikalne korzyści, ponieważ uczestnicy mogą bezpośrednio wzajemnie się wspierać, nawiązywać kontakty i budować społeczne sieci wsparcia. Przebywanie w bezpiecznym środowisku grupowym może być ważnym elementem procesu zdrowienia i wzmacniania uczestników.

Terapia grupowa dla DDA jest dedykowana osobom, które pragną leczyć swoje rany emocjonalne, zrozumieć wpływ dorosłego dzieciństwa w rodzinie alkoholika i rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z trudnościami. Spotkania stacjonarne stanowią cenione narzędzie w procesie zdrowienia i umożliwiają uczestnikom odzyskanie kontroli nad swoim życiem oraz budowanie pełniejszej i bardziej satysfakcjonującej przyszłości.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Terapia grupowa (stacjonarnie)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *