Kogo dotyczy współuzależnienie?

 

Współuzależnienie odnosi się zazwyczaj do sytuacji, w której jedna osoba jest uzależniona od substancji psychoaktywnych (takich jak alkohol, narkotyki) lub zachowań kompulsywnych (na przykład hazard, jedzenie, praca) drugiej osoby. Współuzależnienie dotyczy często rodzin, przyjaciół i bliskich, którzy starają się pomóc uzależnionemu, ale sami stają się zaangażowani w destrukcyjne wzorce zachowań.


Osoba współuzależniona często wykazuje następujące cechy:

  1. Nadmierne zaangażowanie: Osoba współuzależniona często jest nadmiernie zaangażowana w życie i problemy uzależnionego, często kosztem własnych potrzeb i dobrobytu.

  2. Kontrola i manipulacja: Próba kontroli i manipulacji zachowaniami uzależnionego, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom.

  3. Zaniedbywanie własnych potrzeb: Osoba współuzależniona często ignoruje własne potrzeby fizyczne, emocjonalne i psychiczne.

  4. Negowanie problemu: Osoba współuzależniona często neguje problem uzależnienia lub przekonuje siebie, że jest w stanie pomóc uzależnionemu.

  5. Poczucie winy: Częste odczuwanie winy za zachowania uzależnionego.

  6. Odbieranie uzależnionemu konsekwencji: Czasami osoba współuzależniona stara się osłabić konsekwencje zachowań uzależnionego, takie jak kryminalne postępowanie czy kłopoty z prawem.

 

Współuzależnienie jest złożonym problemem, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne osób zaangażowanych. Terapia i wsparcie psychologiczne są często niezbędne, aby osoby współuzależnione mogły nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie z tą sytuacją i przywrócić równowagę w swoim życiu.

Po więcej informacji na temat współuzależnienia zapraszam do grupy na FB Jestem DDA i co dalej ?https://www.facebook.com/groups/561078559262367

 

Similar Posts